Videoyu izleyin

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Videoyu indir

Çalışma rehberi

Karşılaştıkça İncili incelemek için bu rehberi kullanın

İndir

Sohbet


İncelemeye başlamak için her kişi bu soruları yanıtlar:

 • Neye şükrediyorsun?
 • Seni strese sokan ne?
 • Yardımımıza kimin ihtiyacı var? Bu grup onlara nasıl yardımcı olabilir?

Geçmişe Bak (oturum 2+)

 • Önceki toplantıdaki hikayeyi tekrar anlatın.
 • Bu hikaye nedeniyle farklı olarak ne yaptın?
 • Kime anlattın ve tepkisi nasıldı?

Oku & Tekrar anlat

 • Birisi İncil pasajını sesli olarak okur, diğerleri birlikte takip eder.
 • Mümkünse başka birisi pasajı hafızasından tekrar anlatır. Diğerleri eksik olan yerleri tamamlar.

Bakın

 • Pasajı yeniden okuyun.
 • Bu pasajın Tanrı, İsa Mesih veya onun planı hakkında ne söylediğini tartışın.

Tekrar bakın

 • Pasajı bir kez daha okuyun
 • Bu pasajın insanlarla ilgili ne söylediğini tartışın.

İç yüzüm

 • Bu araştırmaya göre ben neyi iyi yapıyorum?
 • Neyi değiştirmem gerekiyor?

Başka kim?

 • Bu hikayeyi kimin dinlemesi gerekir?
 • Onlara nasıl anlatabilirim?
 • İncili incelemesi için kimi davet edebilirim?

Önerilen İncil pasajları

İndir

  1. Tanrı Yaratır – Yaratılış 1:1-25
  2. Tanrı Erkeği ve Kadını Yaratır – Yaratılış  2:4-24
  3. Erkek ve Kadın Meyveyi Yer – Yaratılış  3:1-13
  4. Tanrı Lanetler – Yaratılış 3:14-24
  5. Tanrı Yarattığına Pişman Olur – Yaratılış 6:5-8
  6. Tanrı Nuh’u ve Ailesini Kurtarır – Yaratılış 6:9 – 8:14
  7. Tanrının Nuh’la Anlaşması – Yaratılış  8:15 -9:17
  8. Tanrının Abram’la Anlaşması – Yaratılış  12:1-8, 15:1-6, 17:1-7
  9. İbrahim Oğlunu Kurban Olarak Sunar – Yaratılış  22:1-19
  10. Tanrı İnsanların Canını Bağışlar – Mısırdan Çıkış  12:1-28
  11. Tanrının Emirleri – Mısırdan Çıkış  20:1-21
  12. Günah Kurbanı – Levililer  4:1-35
  13. Tanrının Adil Hizmetçisi – Yeşaya  53
  14. İsa Mesih Doğar – Luka  1:26-38, 2:1-20
  15. İsa Mesih Vaftiz Edilir – Matta  3; Yuhanna  1:29-34
  16. İsa Mesih Test Edilir –  Matta  4:1-11
  17. İsa Mesih ile Dini Lider – Yuhanna  3:1-21
  18. İsa Mesih ile Samiriyeli Kadın – Yuhanna  4:1-26, 39-42
  19. İsa Mesih ile Felçli Adam – Luka  5:17-26
  20. İsa Mesih Fırtınayı Dindirir – Markos  4:35-41
  21. İsa Mesih ve Kötü Ruhlu Adam – Markos  5:1-20
  22. İsa Mesih Ölü Bir Adamı Diriltir – Yuhanna  11:1-44
  23. İsa Mesih İhaneti ve Akdi ile İlgili Konuşur – Matta  26:17-30
  24. İsa Mesih İhanete Uğrar ve Yargılanır – Yuhanna  18:1-19:16
  25. İsa Mesih Çarmıha Gerilir – Luka  23:32-56
  26. İsa Mesih Yeniden Diriltilir – Luka   24:1-35
  27. İsa Mesih Öğrencilerine Görünür ve Cennete Yükselir – Luka  24:36-53
  28. Tanrının Krallığına Giriş – Yuhanna  3:1-21